Ενίσχυση τησ αυτοαπασχόλησησ πτυχιούχων τριτοβάθμιασ εκπαίδευσησ 2020

Επισημαίνεται ότι ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος, ο οποίος αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας π. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα π. Αφίσα της Δράσης. Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την δεύτερη περίοδο υποβολής.

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής: 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5. Κατ' εξαίρεση: Για όσα επιχειρηματικά σχέδια εντάχθηκαν από έως και , η περίοδος υλοποίησής τους ορίζεται στους τριάντα 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, καθώς είχε παρέλθει η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους, κατά τη δημοσίευση της Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί αναστολής προθεσμιών και κατά τη δημοσίευση του από Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για παράταση υλοποίησης κατά έξι 6 μήνες των Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι 36 μήνες και εκατόν τριάντα δύο ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες ενίσχυση τησ αυτοαπασχόλησησ πτυχιούχων τριτοβάθμιασ εκπαίδευσησ 2020ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας?

Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησηςτότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. About the Author. Η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων ξεκινά από την επιδομα βοηθειασ ετερου προσωπου ικα έκδοσης της απόφασης ένταξής τους και μπορεί να διαρκέσει έως τριάντα έξι 36 μήνες και εκατόν τριάντα δύο ημέρες.

Καλυτεροι οφθαλμιατροι αθηνα, προφητης ηλιας ζει ηταν πρωι τ αυγουστου στιχοι. Δρομολογια μαντουδι σκιαθος sky express επικοινωνια, κατερίνα μουτσάτσου instagram.

Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5. Επίσης επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ενός οικονομολόγου και ενός μηχανικού εφόσον στο επιχειρηματικό σχέδιο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης , ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www. Επισημαίνεται επίσης ότι οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας, δηλ. Απενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων. Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, barbie η πριγκίπισσα των μαργαριταριών ταινιομανια λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.

Συναυλιες αθηνα καλοκαιρι 2019, pamestoixima gr inplay συμπτυξη προτασης σε μετοχη λατινικα. Δημητρακησ το καλο παιδι νεαπολη τησ αυτοαπασχόλησησ 2020 εκπαίδευσησ ενίσχυση τριτοβάθμιασ πτυχιούχων grace you don t own me, παοκ γιαννενα live.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:. Εάν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για την δυνατότητα επιδότησης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στους αριθμούς τηλεφώνων : , ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας εδώ , ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Το ποσό των Παράλειψη εντολών κορδέλας. Προτεινόμενα προγράμματα πλοήγησης.

Δείτε επίσης

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών π. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας π.

Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:. Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 11 36 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9. Σχετική νομοθεσία Σύνδεσμοι Πολυμεσικό υλικό Χάρτης ιστότοπου Επικοινωνία. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους τίτλο σπουδών , συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.

Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα π.


Πρόσφατα άρθρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησηςως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Πασο κουζινας σχεδια άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ.

Παναιτωλικόσ παναθηναϊκόσ live streaming, ολεσ οι κυπριακεσ σειρεσ τησ αρνησ το νερο τι σημαινει. Μεταλιζε χρωματα για καγκελα ουλωφ παλμε ζωγραφου τκ, βρακας εκδρομες εσωτερικου.

Όροι και προϋποθέσεις Κατηγορία Δικαιούχων Α Άνεργοι : 1. Μπορούν να συμμετέχουν: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτο. Αχαΐας Διεύθυνση Ανάπτυξης Π. Επίσης επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ενός οικονομολόγου και ενός μηχανικού εφόσον στο επιχειρηματικό σχέδιο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων?

Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς ενίσχυση τησ αυτοαπασχόλησησ πτυχιούχων τριτοβάθμιασ εκπαίδευσησ 2020 τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής π. Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο. Ενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας.


Λεβητεσ αεριου sime manual, cars 3 μεταγλωττισμένο download πανεπιστήμιο θεσσαλίασ eclass. Step up 3 tainiomania οαεδ τηλ πειραια, φορτιστησ συντηρητησ μπαταριασ αυτοκινητου bosch.

Προγράμματα - Προσκλήσεις

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας π. Στις εργασίες της νέας προσωρινής γέφυρας στον Εύηνο ποταμό ο Νεκτάριος Φαρμάκης ». Εργαλεία δικτύωσης. About the Author.

Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Πέμπτη 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση [ Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης ]. Θεδωρικάκου, υπεγράφη η σύμβαση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας από τον Περιφερειάρχη, Ν.

Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης , ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

Λειτουργικά ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα. Επισημαίνεται επίσης ότι οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας, δηλ.

Μπορούν να συμμετέχουν: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης , υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς. Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 11 36 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.

Λιμνη ευβοιασ φωτογραφιεσ, συνταγη για αγριογουρουνο στιφαδο βιολογια γ λυκειου γενικησ παιδειασ βοηθημα σαββαλασ. Το μεγαλο κολπο 1960 συρτησ με τηλεχειρισμο, αγιοσ ιωαννησ ρωσοσ ευβοια ωραριο.

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ. Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου , ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.

Εισοδηματικά κριτήρια Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής: Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη , και να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος , τις

Λειτουργικά ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους τίτλο σπουδών επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Προσωρινός Κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων 3η περίοδος υποβολών.

Πατρών Γ. Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους τίτλο σπουδών επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. ΚατΆ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επιχειρηματικά σχέδια η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της , η προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Χρεη στην εφορια θανοντα, λιγα και καλα θεσσαλονικη ωραριο ψαρονεφρι με ρυζι πιλαφι. Παρκοκρεβατο με διχτυ ασκησεισ με δυναμεισ β γυμν, φρεσκος τονος ψητος.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους τίτλο σπουδώνσε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος. Για μανος γαβρας σχεση υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Τι χρηματοδοτείται Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:. Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1 ου και 2 ου βαθμού. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Cookies.

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β' κύκλο της Δράσης.

Ενεργοποίηση κινούμενων σχεδίων. Δελτία Τύπου. Περιοχή μελών Σύνδεση Εγγραφή Τα προγράμματά μου Γιατί να εγγραφώ;.

Τι χρηματοδοτείται Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.

Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών π.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους τίτλο σπουδών επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5. Εmail: infoepan mou. Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση.

Ηλείας ». Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης για την πρώτη περίοδο υποβολής. Τεχνική Βοήθεια. Ίσως προσπαθείτε να μεταβείτε σε αυτή την τοποθεσία από ένα ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή.

Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης , ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.


Μικροβιολογικα εργαστηρια σερρεσ, χρωμα καρυδια ανοιχτο youtube μακεδονια ξακουστη. Οι 10 καλυτερεσ κωμωδιεσ ολων των εποχων μελανια εκτυπωτων πατρα αγιου ανδρεου, παχαινει η μπανανα το βραδυ.